Bu web sitesine erişen ve üye olan her kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

1. Taraflar

a) https://promoszen.com un faaliyetlerini yürüten İkitelli O.S.B. Saraçlar Sitesi 13.Blok No:57-58-59 Başakşehir/İstanbul/Türkiye adresinde bulunan Elsanat Tasarım Üretim Tedarik İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. bundan böyle “Elsanat” olarak anılacaktır. https://promoszen.com adresi ise bundan böyle “web sitesi” olarak anılacaktır.

b) https://promoszen.com a erişen ve üye olan kişi bundan böyle “kullanıcı” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Elsanat Tasarım Üretim Tedarik İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin sahip olduğu web sitesi olan https:// promoszen.com dan kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Elsanat ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, Elsanat tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Elsanat a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Elsanat ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır.

3.3. Kullanıcı, web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

3.4. Kullanıcı, web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. İnternet sitesinde kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Elsanat ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Elsanat ın kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Elsanat, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Elsanat tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Kullanıcı, diğer web kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Elsanat ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Elsanat ın kullanıcıya karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Elsanat ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Elsanat ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. İnternet sitesinin yazılım ve tasarımı Elsanat mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Elsanat tarafından web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Elsanat kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanabilir. Elsanat, kullanıcının web sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. İnternet sitesine üye olan kişi aksini bildirmedikçe, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Elsanat tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.14. Elsanat, kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Elsanat a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

b) Elsanat ve web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini

korumak ve savunmak için gerekli olduğunda ve iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.  İnternet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar çerçevesinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Elsanat, web sitenisin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Elsanat, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Elsanat a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Elsanat tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Elsanat kullanıcının bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının bu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.